Principios fundamentais:

· Os presentes termos e condicións regulan o uso das aplicacións móbiles e os sitios web comerciais de CEUS WORLD S.L. en España.

· As aplicacións e sitios web de CEUS WORLD proveen aos usuarios de información significativa sobre os espazos acuáticos naturais nos que a compañía leva a cabo as súas operacións. Na súa maior parte, esta información está dispoñible ao público na rede de internet.

Para obter unha maior ampliación acerca dos datos fornecidos, sugírese ao usuario que se comunique coa nosa empresa a través do seguinte enlace: https://ceus.app/contacto

· No que respecta á información fornecida por terceiros, é esencial destacar que, ao solicitar ditos datos, non asumimos responsabilidade algunha en caso de que estes datos resulten inexactos ou erróneos.

É fundamental considerar que CEUS non se involucra na recollida destes datos, polo tanto, non asume responsabilidade algunha no que respecta á veracidade dos mesmos.

· No que concerne á información e servizos proporcionados de maneira directa por CEUS, é posible que se requira a aceptación de termos e condicións complementarias que regulen o uso destes servizos.

· É de vital importancia que os usuarios presten unha atención escrupulosa a estes termos e condicións, e que os analicen con detemento. Eles engloban información sumamente valiosa no que atinxe aos servizos fornecidos, os dereitos do usuario e outra información relevante para a utilización das aplicacións e sitios web de CEUS WORLD.

É importante que o usuario comprenda plenamente estes termos antes de utilizar as aplicacións e sitios web, xa que poden afectar os seus dereitos e responsabilidades. En caso de ter algunha dúbida ou incerteza sobre algún aspecto dos termos, recoméndase consultar a un especialista en dereito ou a un representante de CEUS WORLD para obter máis claridade.

Sobre nós

CEUS WORLD S.L. é unha empresa española con responsabilidade limitada, con sede na Rúa Nogueira 2, Baixo, 15179 CP, Oleiros, provincia da Coruña. Está rexistrada na Cámara de Comercio da Coruña co número B44689255. Se desexa comunicarse con nós, pode facelo a través do noso sitio web en https://ceus.app/contacto/.

Definicións

 • «Terceiros» son empresas ou organismos que actúan de maneira independente. Entre eles pódense atopar, entre outros, concellos, restaurantes, chiringuitos, e demais.
 • «Datos prestados por terceiros» poderían incluír, entre outros, datos sobre as condicións climáticas, calidade da auga, mareas, temperatura, servizos, actividades dispoñibles, opinións de outros usuarios, normas e regulacións, eventos, accesos á praia, etc. Estes datos poderían mostrarse a través das Aplicacións e/ou Sitios Web de CEUS, tal e como se explica máis adiante.
 • «CEUS» refírese a CEUS WORLD S.L., incluíndo as súas filiais e compañías afiliadas, e pode ser utilizado como sinónimo de «nós».
 • As «Marcas CEUS» inclúen os logotipos, nomes e marcas rexistradas de CEUS, tales como CEUS, CEUS APP e CEUS BUSINESS, entre outros, sen limitarse a eles.
 • «Información e Servizos Prestados por CEUS» refírese a aquela información e servizos que CEUS presta directamente a vostede e que poden estar suxeitos a acordos separados entre ambas partes. Estes servizos inclúen, pero non se limitan a, os servizos prestados baixo as marcas CEUS APP ou CEUS.
 • «Denominacións, Marcas e Obras de CEUS» refírese aos nomes de compañías, logotipos, produtos ou servizos, marcas rexistradas, marcas de servizos, identidade visual, outros sinais distintivos de propiedade ou dereitos de autor pertencentes a CEUS ou ao seu titular de licenza.

Termos

1.- Xeral

1.1. Estes termos regulan o seu acceso e uso das aplicacións móbiles e sitios web de CEUS (colectivamente, os «Termos»). É importante que os lea atentamente antes de acceder e utilizar estes Termos. A súa aceptación destes termos establece un acordo vinculante entre vostede e CEUS. Se non está de acordo con eles, non poderá utilizar os Servizos que ofrece a compañía. Estes termos substitúen a calquera acordo previo sobre os Servizos entre vostede e CEUS.

1.2. Estes Termos rexen o seu acceso e uso das aplicacións móbiles e sitios web de CEUS, e terán prioridade en caso de conflitos con calquera outro acordo ou termo complementario que se aplique especificamente a estas. É posible que se lle solicite aceptar outros termos adicionais por separado.

2.- Servizos – Aplicacións ou Sitios Web

2.1. Os Servizos prestados por CEUS son:

2.1.1. Ter acceso a contido e materiais informativos relacionados cos Servizos de Terceiros e/ou Servizos Prestados por CEUS, incluíndo sen limitación, descricións dos Servizos de Terceiros, tarifas, horarios e outra información relevante.

2.2. Estes Termos rexeranse e interpretaran de acordo coas leis españolas. Calquera disputa relacionada cos Servizos das Aplicacións e os Sitios Web rexerase polas cortes españolas. Ao acceder e utilizar os servizos das Aplicacións e os Sitios Web noutro país, é posible que estea suxeito a termos específicos de cada país. Pode localizar se existen estes termos navegando na páxina web https://ceus.app/

2.3. CEUS podería ofrecer as súas aplicacións móbiles e/ou sitios web baixo diferentes marcas da compañía.

2.4. Mentres non haxa un acordo escrito que estableza o contrario, os servizos ofrecidos a través das aplicacións móbiles e/ou sitios web están destinados unicamente para o seu uso persoal e non para fins comerciais.

3.- Información e Servizos de Terceiros

3.1. Con respecto á información proporcionada por terceiros, CEUS actúa como intermediario entre vostede e os provedores destes datos para darlle acceso a eles. CEUS non é o provedor destes datos, senón que actúa como un facilitador. Estas empresas rexistradas ou entidades legais son distintas a CEUS e non están empregados pola compañía.

3.2. Mentres o usuario interactúe nas nosas plataformas, proporcionarémoslle información sobre os datos e servizos de terceiros nas aplicacións móbiles e sitios web de CEUS.

3.3. Para algunha información prestada por terceiros, seguramente se require que acepte termos adicionais antes de visualizar ditos datos.

3.4. Os terceiros son os responsables de cumprir coas obrigacións relacionadas cos datos e servizos prestados.

4.- Información e Servizos Provistos por CEUS

4.1. Con respecto á información proporcionada unicamente por CEUS, esta desempeñará o papel de provedor da información. Os termos detallados que regulen os servizos provistos por CEUS estableceranse en termos adicionais ou nun acordo distinto.

4.2. Con respecto aos servizos proporcionados por CEUS, a compañía ofrece un canal de comunicación directo entre os usuarios e o servizo de salvamento e socorrismo a través das plataformas móbiles «CEUS APP» para o bañista e «CEUS Business» para o socorrista.

5.- Emprego dos servizos das aplicacións/sitios web

5.1. As aplicacións móbiles e sitios web de CEUS están dispoñibles para descargar ou acceder na maioría dos dispositivos móbiles actuais que teñan conexión a Internet e estean equipados con sistemas operativos comúnmente utilizados, como Android ou iOS.

5.2. Como usuario dos Servizos de Aplicacións/Sitios Web de CEUS, é responsabilidade súa asegurarse de ter acceso á rede necesaria para utilizalos. Isto inclúe o pago de calquera tarifa ou cota que impoña o seu provedor de rede móbil, incluíndo os gastos de consumo de datos mentres utiliza as aplicacións móbiles e/ou sitios web de CEUS. Ademais, é responsabilidade súa ter acceso aos dispositivos compatibles e sistemas operativos necesarios para usar estes Servizos, incluíndo calquera actualización de software ou hardware requirida.

5.3. Para ter acceso aos servizos de aplicacións e sitios web, é necesario que o usuario cumpra cunha serie de requisitos. A idade mínima requirida para utilizar as nosas plataformas é doce anos, sen embargo, algúns servizos de terceiros anunciados en CEUS poden ter requisitos de idade diferentes.

5.4. Non se require un rexistro ou a utilización das Aplicacións Móbiles e/ou os Sitios Web de CEUS, nin é obrigatorio para os Terceiros Proveedores. Se opta por non usar estas aplicacións móbiles e/ou sitios web, pode deixar de facelo sen previo aviso.

5.5. É posible que, en caso de sospeitar un incumprimento das súas obrigacións ou dos Termos de Uso, se restrinxa temporalmente o seu acceso e uso aos servizos das aplicacións e sitios web. Isto inclúe se recibimos unha denuncia por fraude. O proceso de investigación pode ser levado a cabo por nós ou por terceiros como a policía, e pode que non se lle proporcione información sobre a denuncia.

6.- A súa responsabilidade

6.1. Cando utiliza os servizos de aplicacións/sitios web, debe cumprir con todas as regulacións e leis aplicables. O uso destes servizos só está permitido con fins legais e para os propósitos para os que foron deseñados, segundo o indicado nos Termos de Uso. Non está permitido facer un uso indebido das aplicacións móbiles e/ou páxinas web de CEUS.

6.2. É importante que proporcione información veraz ao utilizar os servizos das aplicacións móbiles e dos sitios web.

7.- Tarifas e retribucións

7.1. Tarifas polos Servizos das Aplicacións/Sitios Web.

7.1.1. Non haberá custo polo uso dos servizos das aplicacións e os sitios web. Non obstante, reservámonos o dereito de incluír unha tarifa por uso no futuro, no cal caso notificaráselle por escrito e brindaráselle a oportunidade de rescindir estes Términos antes da implementación de dita tarifa. Se decide rescindir estes Términos, xa non poderá acceder nin utilizar os servizos das aplicacións e os sitios web.

7.1.2. Reservámonos o dereito de implementar unha tarifa por características específicas nas aplicacións móviles e sitios web de CEUS, que estarán suxeitas a termos distintos.

7.1.3. Vostede será responsable dos cargos suplementarios, custos e multas que poidan xurdir do seu uso ou mal uso dos Servizos Provistos por CEUS.

7.2. Se desexa coñecer máis detalles sobre as tarifas, custos e/ou sancións específicas do Servizo ofrecido por CEUS, por favor contacte connosco desde a sección de asistencia dos sitios web de CEUS e («Contacto»).

8.- Revocación

8.1. CEUS pode negarse a aceptar peticións e cancelar os servizos brindados en caso de existir unha dúbida razoable sobre a exactitude ou veracidade da información do usuario. Nestes casos, é posible que as súas plataformas deixen de funcionar para estas persoas.

9.- Permiso

Co seu cumprimento destes termos, outórgase un permiso persoal, global, non exclusiva, intransferible, revogable e sen dereito a sublicenciar para instalar e/ou utilizar as aplicacións móviles e/ou sitios web de CEUS no seu dispositivo só con fins de uso persoal e para acceder e usar a información dispoñible a través destes medios. Todos os dereitos que non sexan explicitamente mencionados aquí, están reservados por CEUS e os seus provedores.

10.- Propiedade Intelectual e Industrial

Reservamos todos os dereitos que non se teñan outorgado especificamente nestes termos. As aplicacións e sitios web de CEUS, os dispositivos e toda a información recopilada a través destes medios (incluíndo os dereitos de propiedade intelectual) son e seguirán sendo propiedade nosa ou dos nosos licenciadores. Vostede non pode nin permitir que outras partes fagan o seguinte:

 • Conceder licenzas, sublicenzas, copiar, modificar, distribuír, vender, revender, transferir ou alugar calquera parte das aplicacións móbiles e sitios web de CEUS.
 • Está prohibido desmontar ou tentar acceder ao código base das aplicacións e páxinas web de CEUS, a menos que a lei o permita.
 • Non se permite executar ou solicitar a outras persoas a execución de programas ou scripts coa finalidade de realizar accións como scraping, indexación, inspección ou extracción de datos de calquera área das aplicacións e sitios web de CEUS ou dos seus datos.
 • Está prohibido utilizar, exhibir ou manipular calquera Nome, Marca ou Obra de CEUS con fins distintos ao de utilizar as aplicacións e servizos móbiles de CEUS.
 • Non se permite crear ou rexistrar calquera compañía, dirección URL, nome de dominio, nome de aplicación de software ou perfís en redes sociais que inclúan Nomes, Marcas ou Obras de CEUS ou calquera nome, marca, título ou traballo que sexa confuso ou substancialmente similar.
 • Non se permite utilizar os Nomes, Marcas ou Obras de CEUS como imaxe ou fondo de pantalla nos perfís en medios sociais.
 • Está prohibido adquirir palabras clave (incluíndo, pero non limitándose a Google AdWords) que inclúan calquera Nome, Marca ou Obra de CEUS.
 • Non se permite solicitar o rexistro, referencia, uso, copia ou reivindicación de propiedade dos Nomes, Marcas ou Obras de CEUS ou calquera nome, marca, título ou traballo que poida ser confuso ou substancialmente similar, xa sexa de maneira individual ou en combinación con outras letras, puntuación, palabras, símbolos, deseños ou calquera outra obra creativa, a menos que se atope dentro dos casos permitidos pola licenza limitada previamente outorgada.

Non obstante, as imaxes utilizadas en «CEUS APP» foron obtidas de fontes públicas. Recoñécese que as imaxes utilizadas poden estar suxeitas a dereitos de autor e faiase o mellor esforzo por atribuír adecuadamente a autoría das imaxes sempre que sexa posible. Nos casos nos que non se poida determinar ao autor orixinal dunha imaxe, poderíase mencionar a fonte de onde se obtivo a imaxe, sen atribuír a un autor específico. Este apartado ten como obxectivo proporcionar transparencia sobre a orixe das imaxes utilizadas na aplicación e baséase na comprensión das leis de dereitos de autor en España. Recoméndase aos usuarios que respecten os dereitos de autor e utilicen as imaxes en «CEUS APP» de acordo coa lexislación vixente e os termos e condicións establecidos.

11.- Política de privacidade

Recollimos, utilizamos e compartimos información sobre vostede de acordo co descrito na nosa Política de Privacidade. Poden haber avisos de privacidade adicionais, incluíndo de terceiros controladores, aplicables aos Servizos prestados por CEUS ou aos Servizos de Terceiros.

12.- O seu compromiso e inmunidade

12.1. É a súa responsabilidade enfrontar calquera dano que CEUS causara debido ao seu incumprimento destes Termos, o mal uso das Aplicacións/Servizos do sitio web ou a infracción de calquera lei ou dereitos de terceiros. Vostede é responsable de todas as accións realizadas a través da súa conta, a menos que ditas accións non fosen autorizadas por vostede ou fose negligente de algunha outra maneira.

12.2. Ao aceptar estes termos, vostede comprométese a colaborar con CEUS na defensa de calquera demanda ou reclamo. Ademais, vostede recoñece a súa responsabilidade de compensar e protexer aos nosos representantes, directivos e empregados de calquera acusación, responsabilidade, gasto, dano, multa, aporte á seguridade social e imposto relacionado co seu incumprimento destes termos, a súa mala utilización dos servizos ou aplicacións do sitio web ou a súa violación de calquera lei ou dereitos de terceiros. Esta obriga de compensación é adicional a calquera outra responsabilidade que poida ter baixo estes termos ou a lei aplicable. Temos o dereito de tomar o control exclusivo da defensa de calquera reclamo suxeito a compensación por parte súa e nese caso, esperamos a súa completa colaboración na defensa. Esta obriga de compensación persistirá despois da terminación destes termos e do uso dos servizos.

13.- Alivio de responsabilidade

Ofrecemos os servizos das aplicacións e sitios web tal e como están dispoñibles e sen garantía. Os servizos poden verse afectados por limitacións, demoras e outros problemas típicos ao utilizar Internet e as comunicacións electrónicas, e non podemos garantir a súa dispoñibilidade ou ausencia de erros en todo momento.

14.- Acotamento de responsabilidade

14.1. As exclusións de responsabilidade establecidas nestes termos non afectan aquelas responsabilidades que, por lei, non se poiden limitar ou excluir. Isto inclúe a responsabilidade por neglixencia en caso de morte ou lesións persoais e a responsabilidade por fraude ou engano fraudulento ou calquera cambio dos seus dereitos como consumidor que non poida eliminarse de acordo coa lexislación vixente.

14.2. Non somos responsables ante vostede en relación con estes termos, incluíndo, pero sen limitarnos, á obriga contractual, dano (incluíndo neglixencia e engano), reposición ou outras, en relación con calquera dos seguintes aspectos relacionados co uso das aplicacións e servizos do sitio web: 1) Perda de beneficios; 2) Perda de demandas ou negocios; 3) Perda de convenios ou acordos; 4) Perda de diñeiro previsto; 5) Perda de utilización ou corrupción dos softwares, datos ou información; 6) Perda ou dano á reputación comercial; 7) Perda indirecta.

14.3. Nós non somos responsables de:

 • Calquera dano ou prexuízo resultante dunha información enganosa ofrecida a través das nosas plataformas.
 • A dispoñibilidade e exactitude do material, bens ou servizos ofrecidos por terceiros.

14.4. Non somos responsables polas demoras ou incumprimentos na realización de tarefas debido a circunstancias que se atopen fóra do noso alcance e que sexan razoables.

14.5. A responsabilidade total que temos cara ao usuario polo uso das aplicacións móviles e sitios web de CEUS (e non en relación con ningún outro acordo co usuario que estea regulado por un acordo separado) non superará os quinientos euros (500 euros).

14.6. Dentro dos límites permitidos pola lei, exclúense todas as garantías e renúnciase a toda responsabilidade por calquera acción ou inacción do usuario ou dun terceiro.

15.- Finalización

15.1. O usuario ten a liberdade de utilizar os servizos das aplicacións e dos sitios web en calquera momento (cando estean aptas), e pode anular estes termos e os servizos das aplicacións e dos sitios web ao pechar a súa conta.

15.2. Podemos anular estes termos e rescindir o acceso do usuario aos servizos das aplicacións/sitios web sen previo aviso en caso de incumprimento por parte do usuario destes termos ou calquera outro acordo entre o usuario e CEUS en relación á provisión de servizos por parte de CEUS.

15.3. CEUS pode, ao seu exclusivo criterio, anular estes termos ou interromper os servizos das aplicacións/sitios web en calquera momento, notificándoo cun prazo razoable por escrito.

16.- Xeral

16.1. CEUS pode modificar estes termos en calquera momento. Informarémoslle sobre calquera cambio nun prazo razoable. Estará obrigado por estes cambios unha vez que se lle notifiquen a través das aplicacións móbeis e/ou sitios web de CEUS e/ou por correo electrónico. Se non está de acordo con estes cambios, pode pechar a súa conta de acordo coa cláusula 15.1.

16.2. A ineficacia de calquera das cláusulas destes Termos non terá impacto na validez e aplicabilidade das demais cláusulas. Calquera cláusula inválida, ilegal ou inaplicable será considerada eliminada.

16.3. Ademais, vostede recoñece e acepta que nós podemos asignar, subcontratar ou transferir estes Termos ou calquera dos nosos dereitos ou obrigas neles, sen necesidade do seu consentimento previo, e que a asignación, subcontratación ou transferencia non afectará os seus dereitos ou obrigas en virtude destes Termos. Por outra banda, vostede recoñece que o uso das aplicacións para móbeis e/ou sitios web de CEUS é persoal e que non ten dereito a asignar, subcontratar ou transferir estes Termos ou calquera dos seus dereitos ou obrigas neles, a menos que se acorde o contrario por escrito.

16.4. Estes Termos teñen precedencia sobre calquera acordo anterior ou acordo contemporáneo relacionado co acceso e uso dos Servizos de Aplicacións/Páxinas Web, incluídos os acordos que poidan establecerse por medio de calquera outro documento ou acordo entre as partes. Non se considerarán modificacións ou excepcións a estes Termos a menos que se establezan por escrito e sexan asinados por ambas as partes. Calquera renuncia a calquera disposición destes Termos debe ser por escrito e debe ser asinada por ambas as partes.

16.5. Poderíamos solicitarlle que acepte termos adicionais para poder acceder ou utilizar os servizos ofrecidos por aplicacións e sitios web. Se existe algún conflito entre estes termos e un acordo separado, prevalecerá este último a menos que se especifique de maneira contraria no acordo en cuestión.

16.6. Non existen terceiros adxudicatarios nestes Termos, excepto o establecido dentro deles.

17.- Proceso de resolución de disputas

CEUS pon á disposición dos consumidores un sistema de mediación para a resolución amistosa de conflitos relacionados cos servizos das aplicacións e páxinas web ou con estes termos. Segundo o Real Decreto Lexislativo 1/2007, os consumidores poden acudir ao Sistema Arbitral de Consumo sen costo algún se non lograron resolver unha disputa relacionada cos servizos a través dunha queixa previa. Tamén é posible presentar queixas sobre os servizos ou estes termos na plataforma de resolución de conflitos en liña da Comisión Europea, sempre e cando sexa elixible. Con todo, CEUS non se compromete a utilizar unha plataforma de resolución de conflitos en liña para resolver conflitos cos consumidores.

18.- Lei exigible e orde xurisdicional

Os presentes termos están rexidos e interpretados polas leis españolas, excepto cando as normas legais de protección ao consumidor do seu país de residencia teñan disposicións máis favorables para vostede, en cuxo caso serán aplicables estas disposicións. Se reside na UE, pode iniciar un proceso xudicial relacionado cos servizos ante o tribunal competente no seu país de residencia. Se é vostede residente na UE, nós só podemos demandarlle no seu país de residencia a menos que actúe como empresa, en cuxo caso acepta a xurisdición exclusiva dos tribunais españois.

Abrir chat
Trataremos sus datos con el fin de posibilitar la comunicación entre ambas partes mediante WhatsApp. La base legal es su consentimiento y el interés legítimo de CEUS WORLD SL. Los datos no serán cedidos a terceros, ni se elaborarán perfiles ni decisiones automatizadas.
Tiene derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas ante CEUS WORLD SL en la dirección de correo electrónico info@ceus.app. En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la AEPD.