O Concello informará das medidas anti-COVID nas praias de paneis e coa presenza persoal.

Como novidade, A Coruña será unha das primeiras cidades do mundo en que se poderá contactar de forma directa con algunha das 32 persoas que conforman o servizo de salvamento por medio dunha nova aplicación móbil

O Concello porá ao dispor da cidadanía unha aplicación móbil Ceus, gratuíta e que permitirá contactar directamente co servizo de salvamento, que poderá xeolocalizar no momento calquera emerxencia.

O concelleiro de Seguridade Cidadá, Juan Ignacio Borrego, destacou que A Coruña será unha das primeiras cidades do mundo en ofrecer este servizo tan completo xa que a aplicación dará conta tamén das correntes e a cor das bandeiras que indican a perigosidade do baño, do índice de raios UVA, das condicións meteorolóxicas en tempo real e mais dos avisos que dean as/os socorristas en cada areal. Así mesmo, lembrará como se realizan as técnicas de primeiros auxilios.

Abrir chat
Trataremos sus datos con el fin de posibilitar la comunicación entre ambas partes mediante WhatsApp. La base legal es su consentimiento y el interés legítimo de CEUS WORLD SL. Los datos no serán cedidos a terceros, ni se elaborarán perfiles ni decisiones automatizadas.
Tiene derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas, automatizadas ante CEUS WORLD SL en la dirección de correo electrónico info@ceus.app. En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la AEPD.